Projekt

Projekt

Anchor: topp

Här kan du läsa om några av de projekt som fått anslag från Olle Engkvists Stiftelse. Anslagen är indelade i naturvetenskap & teknik, medicin, humaniora, publiceringsbidrag och välgörenhet.

Anchor: natur

Naturvetenskap & teknik

Anchor: medicin

Till början av sidan

Medicin

Anchor: humaniora

Till början av sidan

Humaniora

Anchor: publicering

Till början av sidan

Publiceringsbidrag

Anchor: valgorenhet

Till början av sidan

Välgörenhet