Josefin Dejeborn Holmes (vänster) och Elin Norström (höger) undersöker expansionsegenskaperna hos bakpulver under första veckan 2023

Forskarskola för ambitiösa ungdomar som drömmer om att bli ledare för forskning

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om 40 000 kronor till Rays sommarforskarskola

Research Academy for Young Scientists (Rays) är en forskarskola för ambitiösa ungdomar som drömmer om att bli ledare för forskning. Med målet att Sverige ska bli en framstående forskningsnation erbjuds unga talanger en unik möjlighet att redan under gymnasietiden prova på att forska i en grupp på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska institutet (KI) eller Stockholms universitet (SU).

Varje sommar samlas ett tjugotal gymnasieelever som brinner för naturvetenskap, matematik och teknik, utvalda baserat på sina meriter, för att uppleva fyra av de mest stimulerande veckorna i sina liv. Den första veckan äger rum i Strängnäs där eleverna ägnar sig åt att lära känna varandra och lära sig om vetenskaplig metodik. Under de följande två veckorna arbetar de med ett forskningsprojekt under handledning av anställda på antingen KTH, KI eller SU. De får under dessa två veckor pendla mellan Strängnäs och Stockholm så att de kan arbeta på plats i ett forskningslabb. Under den sista veckan skriver deltagarna varsin vetenskaplig rapport om sina projekt och presenterar sina arbeten inför publik på Tekniska museet i Stockholm. Allt varvat med studiebesök, inspirationsföreläsningar och sociala aktiviteter under kvällar och helger för en oförglömlig upplevelse.

Dessa fyra veckor blev så sjukt mycket mer än vad jag hade trott. Detta har verkligen givit mig en annan blick på livet och min framtid. Jag känner att man verkligen har fått vänner för livet som man kommer kunna träffa och umgås med tills döden. Rays var det bästa valet för denna sommaren!

Rayselev 2023