Om stiftelsen

Om stiftelsen

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja

  • Vetenskaplig forskning
  • Vård av behövande äldre, sjuka eller funktionsnedsatta
  • Vård eller uppfostran av barn

Notera bidrag till ändamålen under punkterna 2 och 3 endast ges till organisationer. Ansökningar från privatpersoner behandlas därför inte.