Integritetspolicy

Integritetspolicy

Stiftelsens tillämpning av dataskyddsförordningen

Inom ramen för stiftelsens verksamhet behandlas personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Olle Engkvists Stiftelse, organisationsnummer 802001-0370 med adress box 3354, 103 67 Stockholm. Stiftelsens styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Kontakta styrelsens ordförande Helena Dandenell, helena.dandenell@oes.se, om vill veta mer om hur stiftelsen behandlar dina personuppgifter eller om du vill ta del av stiftelsens dataskyddspolicy.