Sverige och Nationernas Förbund

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om närmare 720 000 kronor till professor Aryo Makko, Stockholms universitet

Mellankrigstiden var en period som kännetecknades av etableringen av svensk parlamentarism och gryningen för institutionaliserat internationellt samarbete – den liknas allt oftare vid vår tid. I det finansierade projektet ”Neutralitet eller solidaritet? Sverige och Nationernas Förbund” undersöks svensk utrikespolitik ur de politiska partiernas perspektiv under denna era.

Syftet med studien är att förstå hur de stora partierna på bägge sidorna av det politiska spektrumet formade och utmanade idéer om Sveriges roll i och relation till Nationernas förbund (NF), och hur de tolkade centrala frågor om neutralitet, kollektiv säkerhet och internationellt engagemang i en nybildad NF-kontext. Projektet utforskar alltså spänningsfältet mellan inrikes- och utrikespolitik, mellan nationell och partipolitisk identitet, och därigenom ideologins roll för produktionen av utrikespolitiska diskurser.