Svåra avvägningar inom etik

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om drygt 1,3 miljoner kronor till Henrik Andersson, forskare vid Lunds universitet

Vid beslutsfattande måste vi ofta göra avvägningar mellan olika värden. Ibland är det lätt att utföra sådana avvägningar, men ibland står vi inför avvägningar som gör oss osäkra på hur vi ska agera. Under Covid-19-pandemin blev det till exempel tydligt hur svårt det är att avgöra hur stora begränsningar av individers frihet som är etiskt acceptabla för att undvika sjukdom i befolkningen. Det vill säga hur gör man en avvägning mellan frihet och hälsa?

På liknande sätt innebär många diskussioner om klimatförändringar svåra avvägningar. Vi vet att vissa uppoffringar måste göras av de generationer som lever nu för att undvika framtida lidande, men det är långt ifrån klart hur omfattande uppoffringar som är etiskt acceptabla. Vissa svårigheter av den här typen kan förklaras i termer av de disparata och komplexa värden som är relevanta när vi fattar beslut. Det är till naturen svårt att sammanväga och jämföra sådana värden för att finna en acceptabel avvägning. Projektet syftar till att ge en bättre förståelse av svåra avvägningar genom att undersöka dessa värdens natur samt hur de kan jämföras och sammanvägas.

Projektet kommer därmed bidra till värdefulla insikter till grundforskningen inom etik samt ge insikter gällande de djupgående samhälleliga och politiska konsekvenser som svåra avvägningar har. I en värld där etiska dilemman blir allt vanligare rustar denna forskning forskare och beslutsfattare med väsentliga verktyg för att fatta rationella beslut.