Foto: Selma Wolofsky

Precisionsmedicin för diagnostik och behandling vid Alzheimers sjukdom

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om ca 2,5 miljoner kronor till professor Eric Westman, KI

Individer med Alzheimers sjukdom drabbas av en gradvis försämring av intellektuell kapacitet såsom minne, vilket orsakas av en lång sjukdomsprocess där hjärnan bryts ner och förstörs. Detta får tragiska konsekvenser för de drabbade personerna och deras anhöriga. Vi är i stort behov av nya metoder för en tidig och säker diagnos samt för att hitta nya strategier för att förbygga och behandla sjukdomen.

Eric Westman och hans forskargrupp utvecklar hjärnavbildningsmetoder i kombination med artificiell intelligens för att få en bättre förståelse för heterogeniteten och komplexiteten i Alzheimers sjukdom och kartlägga överlappet med andra kognitiva sjukdomar. Forskargruppen har ett stort fokus på att definiera subtyper av Alzheimers sjukdom, orsakat av olika sjukdomsmönster. De olika subtyperna har inte samma sjukdomsförlopp och de kliniska symtomen kan vara annorlunda, vilket komplicerar diagnostiken och vikten av en mer personcentrerad vård/behandling ökar.

– Anslaget från Olle Engkvists Stiftelse ger oss stora möjligheter att utveckla nya avancerade metoder där vi kombinerar strukturell och funktionell hjärnavbildning med artificiell intelligens. Målet är att dessa metoder kommer leda till en bättre mekanistisk sjukdomsinsyn och möjliggöra precisionsmedicin för säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier.