Att förutsäga förlossningsdepression

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om 3 miljoner kronor till professor Alkistis Skalkidou, Uppsala universitet

Att vara gravid, föda ett barn och bli en mamma kan vara en av de mest glädjefyllda upplevelserna man kan vara med om. Tyvärr drabbas så många som var tionde mamma av förlossningsdepression. På grund av stigma och begränsade resurser är det dessutom bara en av tre kvinnor med sådana upplevelser som erbjuds hjälp i tid.

I Mom2B-studien vid Uppsala universitet (mom2b.se) har Alkistis Skalkidous forskargrupp utvecklat en forskningsapplikation som gravida och nyförlösta kan ladda ner och använda. Syftet med projektet är att tidigt kunna identifiera gravida med hög risk att utveckla en depression – för att möjliggöra att de kan identifieras och erbjudas förbyggande interventioner innan de drabbas. Det är nu fler än 7 500 mammor som bidrar med enkätsvar och passiva data som appen registrerar, som förflyttningsmönster, internetanvändning och röstkvalitet. Några av deltagarna bidrar även med biologiska prover för analys av prediktiva biomarkörer.

Med stöd från Olle Engkvist Stiftelse kommer nu analyser – med hjälp av avancerade maskininlärningsmetoder – att påbörjas i detta unika material. Olika data kommer att kombineras för att bygga prediktionsalgoritmer med hög träffsäkerhet. Parallellt arbetar projektet med kvalitativa intervjuer med personer med relevanta livserfarenheter för att komma fram till den bästa tidpunkten och sättet att erbjuda den nya screeningen för risk för depression under en känslig period.

Vi hoppas att inom kort kunna erbjuda sjukvården en metod som hjälper till att identifiera de som har hög risk att insjukna tidigt under graviditeten, så att resurserna mobiliseras mer effektivt och många fall av förlossningsdepression kan förebyggas