Foto: Hugh Gordon

Schibbolet-effekten – ledarskap, konsten och människans ansvar

Olle Engkvists Stiftelse har gett bidrag till Julia Romanowska för publicering av Schibbolet-effekten – ledarskap, konsten och människans ansvar

I ett unikt forskningsexperiment vid Karolinska Institutet konfronterade forskaren, musikern och ledarskapsutvecklaren Julia Romanowska en grupp chefer med livets mest fundamentala och smärtsamma frågor genom konstens omstörtande värld. Drabbade av djupa känslomässiga upplevelser omprövade cheferna radikalt sin självbild och synen på makt och ansvar.

Uppföljningen visade att även medarbetare påverkades djupt av chefernas ändrade förhållningsätt: deras psykiska mående förbättrades, vilket också bekräftats biologiskt genom mätningen av nivåer av det regenererande hormonet DHEA-s i blodet. Boken Schibboleteffekten är ett annorlunda bidrag till ledarskapslitteraturen, en populärvetenskaplig bok med ett ovanligt känslomässigt tilltal som öppnar för djupa insikter i vad det innebär att vara människa och ledare. Genom olika associationer berörs ett flertal kunskapsområden, från ledarskap, ­psykologi och biologi till estetik, etik och pedagogik. Författaren refererar till tankar hos filosofer som Aristoteles, Spinoza, men framförallt till Lévinas perspektiv: att i varje ögonblick våga vara en unik människa inför den unika andre och granska troheten mot sitt eget innersta.