Nya miljövänliga elektroniska material och processer

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om 1,5 miljoner kronor till professor Muhammet Toprak, KTH

Projektets fokus är att upptäcka nya miljövänliga elektroniska material och processer för minskad miljöpåverkan. Genom att använda mikrovågsassisterad syntes, olika nano-bläckformuleringar och 3D-printing kommer tid, energi och mängd förbrukade kemikalier kunna minskas avsevärt jämfört med konventionella metoder.

Muhammet Toprak och hans forskargrupp har nyligen utvecklat och anpassat mikrovågs(MW)-assisterad syntesmetod för en mängd olika nanomaterial avsedda för många olika tillämpningar. MW-assisterad syntesmetod är grön, snabb och storskaligt reproducerbar. Olika bläckformuleringar har testats och använts för att framställa filmer via olika metoder (t.ex. spinnbeläggning), vilket resulterat i stora variationer mellan omgångar. I detta projekt är målet att utveckla termoelektriska (TE) material och elektroniska komponenter med hjälp av 3D-utskrivning. TE-material har förmågan att omvandla värmeskillnaden mellan olika delar av ett material till elektrisk ström. Med en planerad anskaffning av en 3D-skrivare kan formulerade bläck av olika halvledande och metalliska material printas ut direkt.

– Anslaget från Olle Engkvists Stiftelse öppnar möjligheter att ta fram generella metoder som går att använda i många olika sammanhang, som att hitta nya sätt att framställa aktiva ytor av olika material. TE-materialen är bara ett exempel på hur man kan tillämpa våra metoder för att kunna göra materialframställning och bearbetning så hållbar som möjligt för miljövänlig elektronik.