Foto: Martina Graus

Talangprogram för morgondagens operaartister

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om 500 000 kronor till Folkoperans Talangprogram och satsning på unga musikutövare

Folkoperans nyinstiftade Talangprogram är det enda av sitt slag i landet och spänner över hela kedjan av morgondagens operaartister – från de unga musicerande eleverna i grundskolan till de nyexaminerade sångarna och dirigenterna från landets konstnärliga högskolor. Programmet involverar årligen ett sextiotal artister och blivande artister.

Talangprogrammet är uppdelat i två sektioner; Talang on stage för operasångare och dirigenter och Talang orkesterelever som genomförs i samarbete med El Sistema. Här ges unga orkesterelever i åldrarna 12 –17 år möjlighet att följa en operaproduktion på Folkoperan från ax till limpa, ta del av ett mentorsprogram samt möjlighet att medverka i en sommarakademi där en minioperauppsättning skapas. Hösten -23 genomfördes också en gemensam konsert i Stockholms Stadshus där Centralorkestern från El Sistema spelade i Blå Hallen tillsammans med Folkoperans orkester.

– För att bredda rekryteringen till de konstnärliga högskolorna behöver vi starta med utövare i grundskolan och få dem att våga närma sig och förhoppningsvis förälska sig i operan som konstform, säger Monica Fredriksson, vd på Folkoperan. Anslaget från Olle Engkvists Stiftelse möjliggör att ett femtiotal unga elever får möjlighet att delta i programmet vilket förstås känns fantastiskt och lovande för framtiden.