Poesins platser och möjligheter

Olle Engkvists Stiftelse har gett bidrag till Johan Alfredsson för publicering av antologin Poesins platser och möjligheter

Poesin lever. Den finns runt omkring oss på olika platser, plattformar och i olika format. Förutom på de mer sedvanliga platserna, som i den tryckta diktsamlingen, skolan och traditionella medier, möter vi den även i låttexter, på sociala medier, i form av slagord och i förförande reklam.

Poesin kan vara allvarlig och livsavgörande för individen, men också lekfull och rolig, och därigenom fungera som ett socialt kitt mellan människor. Genom att visa hur poesin används och var den finns presenterar antologin Poesins platser en brokig terräng av rörliga poetiska praktiker både i samtiden och historien. Författarna intar olika positioner, vilket ger en möjlighet att ställa frågor inte bara kring poesins platser, utan också kring dess position i vardagen och samhället, och dess relation till livets stora frågor. 

I antologin medverkar Carina Agnesdotter, Johan Alfredsson, Ann Boglind, Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Carl Jönsson, Jörgen Mattlar, Namdar Nasser, Olle Nordberg, Anna Nordlund, Catrin Norrby, Julia Pennlert, Elisabeth Punzi, Lena Rogström, Mats O. Svensson och Maria Wennerström Wohrne.