Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Olle Engkvists Stiftelse stödjer alla typer av vetenskaplig forskning med tyngdpunkt inom medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora. Stiftelsen ger även anslag till organisationer som gör insatser riktade till barn, äldre och funktionsnedsatta.

OBSERVERA
Stiftelsen har begränsad bemanning på kontoret under juli 2024. Vi kan därför inte ge någon support vad gäller ansökningar eller vårt ansökningssystem under denna tid. Sista dag att lämna in anslagsrekvisition innan sommaren är 25 juni 2024. Därefter hanteras rekvisitioner åter 5 augusti.

PLEASE NOTE
The foundation has limited staffing in the office during July 2024. No support regarding applications or the application system is provided during this period. The foundation will not process requisitions between June 26 2024 and August 5, 2024.