Simundervisning för barn i invandrartäta områden i Stockholmsregionen

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om 150 000 kronor till simklubben H2O:s simundervisning

Behovet av simundervisning för barn i invandrartäta områden i Stockholmsregionen har sedan många år varit stort. För att kunna ge barn simkunskap och vattenvana bildades år 2010 ”H2O-stiftelsen” (Simklubben H2O-s Insamlingsstiftelse) med ändamålet att stödja simundervisning för barn, främst med invandrarbakgrund.

H2O-stiftelsen samarbetar sedan starten med Spårvägen Simförening och Järfälla Simsällskap som med sina simledare genomför simundervisningen. Barn från förskolor i Tensta och Järfälla bjuds in att delta. Den direkta effekten av simundervisningen är att barnen först får vattenvana och sedan lär sig att simma. Den indirekta följden är att barnen och även deras familjer lättare kommer in i det svenska samhället. Den väg som öppnas till lek och utbyte med andra barn och deras familjer är ett mycket bra sätt att skapa integration. Sedan starten år 2010 har mer än 4000 barn fått vattenvana och simundervisning. Många av barnen hade sannolikt aldrig blivit simkunniga utan H2O-stiftelsens arbete.

Spårvägen Simförening har stått för ungefär hälften av de totala siminsatserna och Järfälla Simsällskap den andra hälften. Jonatan Wiik, sportchef på Spårvägen Simförening säger:

– År efter år har H2O-stiftelsen bidragit till att fler barn i Tensta har fått möjlighet att bli både vattenvana och simkunniga. Bidragen är direkt avgörande för att verksamheten ska vara möjlig och genom åren har över 2000 barn i området fått simskola redan innan de startat skolan. När vi träffar andra simklubbar runt omkring i hela landet är simskolan för barnen i Tensta något som väcker stor nyfikenhet och avund och är såklart en av de saker vi är stoltast över i vår förening.