Iben Lundgaard, Lunds universitet, löser gåtor om hjärnans reningssystem – finansieras av Olle Engkvists Stiftelse med upp till 18 miljoner kronor över fem år

Iben Lundgaard verkar i framkanten av ett spännande nytt forskningsområde: ’hjärnstädning’. På Biomedicinskt centrum i Lund leder Lundgaards labb translationella studier av människans glymfatiska system – ett relativt nyupptäckt rengöringssystem för lösta ämnen och proteiner i hjärnan. Rengöringen blir mindre effektiv när vi åldras och störningar av systemet ökar risken för att vi utvecklar nervskador och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers. Målet är att upptäcka en styrbar mekanism för att kunna åstadkomma effektiv rengöring i hjärnan även hos äldre.

Iben är verksam vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.

Anslaget har tilldelats i december 2020 inom ramen för Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG). SFSG är ett samarbete mellan sex privata stiftelser som stöttar framstående forskare och som främjar Sverigebaserade forskare att söka medel från European Research Council (ERC). Läs mer om SFSG här.