Ockulta Dagboken tillgänglig för en internationell publik

Olle Engkvists Stiftelse har gett publiceringsbidrag till Gunnel Engwall för översättning till engelska av Strindbergs Ockulta dagboken

The Occult Diary är en engelsk översättning av August Strindbergs Ockulta Dagboken, som han skrev under åren 1896−1908. Med stöd av Olle Engkvists Stiftelse har detta unika litterära, kulturhistoriska och psykologiska dokument nu blivit tillgängligt för en internationell publik. Den har utgivits av  Stockholm University Press i en fritt tillgänglig digital version som även kan laddas ner som volym genom print-on-demand. Utgåvan är resultatet av många års arbete, där flera översättare har bidragit. Förutom översättningen innehåller utgåvan en speciellt anpassad inledning, liksom ett person- och ett verksregister.

– Det är glädjande att The Occult Diary, som blivit verklighet genom ett avgörande stöd från Olle Engkvists Stiftelse, redan har rönt uppskattning i den anglosaxiska världen. En initierad recension framhåller tacksamt det arbete som har lagts ner för att tyda Strindbergs ibland svårtolkade anteckningar och för att sätta in hans listor, klipp och teckningar i sitt sammanhang. Detta gör att The Occult Diary nu kommer att kunna utnyttjas internationellt inte bara av litteratur- och teatervetare utan också av alla dem som är intresserade av de konstnärliga, litterära och idéhistoriska strömningar som var utbredda runt sekelskiftet 1900.