Foto: Severus Tenenbaum

Den översatta litteraturens roll i den svenska kulturhistorien

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om 70 000 kronor till Nils Håkansson för att skriva en monografi om översättandets historia och sociologi

Den översatta litteraturens roll i den svenska kulturhistorien har länge varit ett outforskat område. Sedan starten 2009 har Svenskt översättarlexikon inlett en kartläggning av den till svenska förmedlade skönlitteraturen och dess upphovsmän, översättarna. Med utgångspunkt i lexikonet har forskningsredaktören Nils Håkanson skrivit den uppmärksammade monografin Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning, vilken belönades med Augustpriset för årets bästa fackbok 2021.

I boken presenteras de nya rön som framkommit i Svenskt översättarlexikon inom ramarna för en övergripande presentation av den översatta litteraturens historia i Sverige med följande periodisering: (i) medeltid och reformation, (ii) stormaktstid, (iii) 1700-tal, (iv) industriell period, (v) 1900-tal och milennieskifte. Utöver denna kronologisk-historiografiska framställning diskuterar vartannat kapitel någon mer generell eller teoretisk aspekt av översättningskonsten utifrån historiska och samtida exempel. Den historiska framställningen i förening med de generella och mer teoretiska diskussionerna har på ett tillgängligt sätt för första gången presenterat en sammanhängande bild av översättningskonstens historia i det svenska språkrummet.