Olle Engkvists Stiftelse tilldelar Marek Bartosovic, Stockholms universitet, drygt 16 miljoner kronor fördelat över fem år

Celler i våra kroppar har vitt skilda funktioner, men de delar samma genetiska information – en information som ärvs från våra föräldrar i form av DNA. Under människokroppens utveckling slås gener ständigt på och av och det är viktigt att detta sker exakt på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Detta säkerställs bland annat genom så kallade histonproteiner som binder till DNA.

Marek Bartosovic och hans forskargrupp har utvecklat en ny teknik för att mäta histonmodifieringar bundna till DNA på individuell cellnivå. Den här typen av mätningar ger möjlighet att bättre beskriva hur gener slås på och av i utvecklingen av mycket dynamiska och komplexa organ som hjärnan.

– Anslaget från Olle Engkvists Stiftelse öppnar möjligheter att i detalj undersöka de molekylära mekanismerna i den mycket komplicerade process då den mänskliga hjärnan bildas. Det långsiktiga stödet till mig och mitt labb gör att vi kan ta oss an detta utmanande projekt med målet att bättre förstå gener och de mekanismer som styr normal utveckling av hjärnan, liksom vad som går fel vid till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumstörning.

Anslaget har tilldelats inom ramen för Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG) 2023. SFSG är ett samarbete mellan sex privata stiftelser som stöttar framstående forskare och som främjar Sverigebaserade forskare att söka medel från European Research Council (ERC). Läs mer om SFSG här.