Ökat välmående och ökad livskvalitet bland de äldre

Olle Engkvists Stiftelse har gett anslag om 50 000 kronor till Skåne Stadsmissions hälsofrämjande insatser för äldre

Till Skåne Stadsmission kommer ett stort antal äldre som lever i utsatthet. Det är äldre som lever i fattigdom, hemlöshet, med psykisk ohälsa och/eller i ofrivillig ensamhet. Antalet som söker sig till verksamheten har ökat under åren och flera äldre lever under svåra ekonomiska omständigheter.

För att bidra till ökat välmående och ökad livskvalitet bland de äldre har flera olika hälsofrämjande aktiviteter anordnats bland annat Livsberättargrupper och matlagningsträffar som medfinansierades av Olle Engkvists Stiftelse under 2022.

Livsberättargrupperna syftar till att bryta ensamhet, förebygga depression och ge ökad mening i livet. Fyra till sex personer följer varandra under tio träffar där samtal om livet är det centrala.

Att prata är bra för själen. Man är inte ensam om händelser i livet och det finns hjälp att få om man vill ta emot hjälp.

Deltagare i Livsberättargruppen

Vid matlagningsträffarna ses sex deltagare vid åtta tillfällen. Varje deltagare får önska en måltid som alla lagar tillsammans. Utöver att matlagningsträffarna är tillfällen där deltagare får inspiration och kunskap om mat öppnar träffarna också upp för viktiga samtal om livet och allt som det rymmer.

Jag längtar efter onsdagseftermiddagarna. Och det var väldigt längesedan jag längtade efter någonting.

Deltagare i matlagningscirkeln