Styrelse

Styrelse

Helena Dandenell, jurist

Ordförande


Mats Filipsson, civilekonom

Ledamot


Anders Wilson, civilekonom

Ledamot, kapitalförvaltning

Vetenskapligt nätverk

För bedömning av vetenskapliga ansökningar har stiftelsen knutit till sig ett antal välrenommerade rådgivare inom olika discipliner.