Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Olle Engkvists Stiftelse stödjer alla typer av vetenskaplig forskning med tyngdpunkt inom medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora. Stiftelsen ger även anslag till organisationer som gör insatser riktade till barn, äldre och funktionsnedsatta.