Olle Engkvist Stiftelse har beslutat att tilldela Agnese Bissi, Uppsala universitet, upp till 15,5 miljoner kronor fördelat över fem år

I sitt projekt utforskar Bissi den mest grundläggande fysiken som styr vårt universum. Här är Albert Einsteins allmänna relativitetsteori fortfarande den mest vedertagna teorin om gravitation, en teori som elegant relaterar rums-tidsgeometri till rörelsemängden hos dess materia/energi. Teorins giltighet är däremot rent klassisk och tar inte hänsyn till kvanteffekter, något som Bissi vill undersöka vidare genom att kombinera två tekniker: ”conformal bootstrapping” – dvs analytiska och numeriska metoder – och integrerbarhet (modeller som kan lösas matematiskt givet deras stora antal bevarade kvantiteter och därigenom höga grad av symmetri).

Anchor: partners

– Det här anslaget är väldigt viktigt för mig eftersom det gör det möjligt att gå vidare med en mycket ambitiös arbetsidé som jag har utformat och utvecklat under de senaste åren, berättar Bissi. Dessutom kommer projektet att generera ny teknik, liksom nya resultat och idéer som tillåter mig att konkurrera om ERC Consolidator-anslag inom den närmsta framtiden.

– Bissi är en lovande ung forskare och hennes fysikaliska grundforskning kan bidra till utvidgandet av vår fundamentala förståelse av världen. Stiftelsen tycker därför att det är mycket glädjande och spännande att få chansen att finansiera Bissi och hennes forskargrupp långsiktigt, säger Helena Dandenell, ordförande i Olle Engkvist Stiftelse.

Anslaget har tilldelats 2022 inom ramen för Swedish Foundations Starting Grant (SFSG). SFSG är ett samarbete mellan sex privata stiftelser som stöttar framstående forskare och som främjar Sverigebaserade forskare att söka medel från European Research Council (ERC). Läs mer om SFSG här.