Ansökan publiceringsbidrag

Ansökan publiceringsbidrag

Stiftelsen ger bidrag till publicering av verk med en vetenskaplig anknytning i tryckt format eller genom så kallad open access. Stiftelsen prioriterar publiceringsbidrag till verk som bedöms fylla en lucka eller annars innefatta värdefull kunskapsspridning samtidigt som de har en låg eller osäker kommersiell potential.

LADDA NER ANVISNINGAR