Strategiskt samarbete med NanoLund

Strategiskt samarbete med NanoLund

Olle Engkvists Stiftelse har etablerat ett strategiskt, långsiktigt samarbete med NanoLund vid Lunds universitet, en mycket stark, ledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Med nanoteknik finns nycklar till revolutionerande lösningar för planetens och människans bästa. Stiftelsen avser att stödja utrustning till Nanolab Science Village med 100 miljoner kronor fördelat över fem år med start 2022.

Ny klimat- och miljövänlig teknik för solceller, halvledare, eldistribution, vattenrening, transport- och kommunikationsmedel i kombination med minskat behov av naturresurser, liksom snabbare diagnostik och individanpassad behandling vid sjukdom, är några tillämpningsområden för nanovetenskap. Över 400 forskare inom teknologi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och medicin samarbetar i studier av naturens allra minsta beståndsdelar vid NanoLund. Nu bygger NanoLund ett nytt, modernt laboratorium i direkt anslutning till de nya, exklusiva forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Lunds nya stadsdel Science Village. Nanolab Science Village ger forskarna unika möjligheter att förse mänskligheten med ny kunskap för en hållbar civilisation.

 

Docent Maria Messing, ställföreträdande föreståndare, NanoLund

– Mina forskarkollegor och jag är mycket tacksamma över stödet från Olle Engkvists Stiftelse. När vi ”slöjdar” på atomnivå för att skapa bättre villkor för både människan och planeten, ger ett optimalt utrustat laboratorium och närheten till de två stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS unika möjligheter.  

Nanolab Science Village stärker bokstavligen våra möjligheter att förbättra vår värld med naturens egna resurser, för flera, nya och önskvärda egenskaper. Energieffektivare, smartare, starkare, miljövänligare material, har blivit möjliga att skapa på naturens eget sätt. Och det rör inte bara ”klassisk ingenjörskonst”. Det rör allt och alla!

Rektor Erik Renström, Lunds universitet

– Stora revolutionerande tekniksprång sker bara ett par gånger per århundrade. Nu står vi inför nästa. Forskning i materialvetenskap och nanoteknik har öppnat för nya, avgörande tillämpningar. Olle Engkvists Stiftelse är en betydelsefull och aktad finansiär av forskning vid Lunds universitet. Det nya samarbetet med Olle Engkvists Stiftelse är av strategisk betydelse för Lunds universitets expansion i Science Village. Nanolab Science Village är universitetets första etableringssteg i det framväxande Science Village. Varmt tack!